Vazací drát pro AKU vazač drátu

View Third gallery Small rows
Steel tying wire 0,8 mm, bright (equal to TW898)

pack 1 pc(s
In stock
2,32 €
2,81 € (gross)/pack
 pac
Vazací drát 0,8 mm černý MAX originál TW898-0,8

In stock
3,55 €
4,30 € (gross)/pack
 pac